May.05 2024

Tot el que has de saber sobre l’autotutela

Què és l’autotutela?

L’autotutela és un mecanisme o instrument jurídic de protecció de la persona per al cas que a aquesta se li declarés incapaç.

En què consisteix?

Amb l’autotutela, la persona que l’atorga estableix qui vol que sigui el seu tutor o curador en cas de resultar declarat incapaç.

Qui pot fer l’autotutela?

Els majors d’edat amb capacitat civil, perquè la idea d’aquest instrument és prevenir futures situacions d’incapacitat.

Per tant, per raonament lògic, els menors no ho podrien fer, encara que puguin necessitar una tutela en el futur.

Com es fa?

Així com ocorre amb poder preventiu per al cas d’incapacitat, l’autotutela, s’efectua en escriptura pública davant notari.

Per què resulta aconsellable?

Perquè en realitat, cas de ser necessari, ningú millor que Vostè sabrà qui vulgui ser el seu tutor i vetlli pels seus interessos.

Haig d’establir només un tutor?

Pot establir un tutor solament, que és el més comú, si bé, en algunes ocasions s’estableixen dos tutors per considerar-se més beneficiós per al tutelat, per exemple, diferenciant les coses a gestionar per cadascun d’ells (per exemple, un tutor que es cuida de les necessitats del diari i un altre de les qüestions administratives).

Com sabrà el jutge que he fet aquest poder?

D’aquest poder quedarà constància en el Registre Civil, per la qual cosa està informació es considerarà publica. Òbviament, no constarà el contingut de l’escriptura d’autotutela, sinó l’existència d’aquesta (el protocol i notari).

Està el jutge obligat a concedir la tutela a qui el causant ha deixat en el document?

El jutge haurà de considerar el que es preveu en aquesta escriptura d’autotutela com a preferència. Per a no concedir l’autotutela a qui consta en escriptura com a tutor, hauria de justificar la seva resolució de forma motivada exposant motius de pes que impedeixin a aquesta persona ser tutor, i sobretot basant-se en l’interès del bé estar de l’incapaç.

Quines altres coses poden contenir l’escriptura d’autotutela?

La persona que efectua l’escriptura d’autotutela podrà establir també el règim de protecció i control del tutor.

No obstant això, cal no oblidar que el tutor haurà de complir amb les seves obligacions legals inherents al càrrec, segons es preveu en l’Articulo 222-35 del Codi Civil de Catalunya i següents o bé del Codi Civil.

Existeixen altres variacions que puguin ser d’interès?

Si bé no és exactament una autotutela en sentit estricte, acostumem a aconsellar als nostres clients que, en cas d’efectuar testament, deixin estipulat els qui volguessin que fossin els tutors per als seus fills menors. Arribat el cas que anés necessari utilitzar aquest testament aquesta estipulació pot ser de gran utilitat per a gestionar qui ha de ser el tutor d’aquests menors.

És el mateix l’autotutela que el poder preventiu per al cas d’incapacitat i /o el testament vital?

No, són instruments diferents. En el nostre blog pots llegir més aquestes altres figures.

És important tenir en compte que els mecanismes de protecció de les persones incapaces tenen per finalitat protegir els seus interessos, per això, han d’efectuar-se amb total garantia i seguretat envers elles perquè es tracta de persones que han quedat en una situació de vulnerabilitat.