Dret civil i de família

Oferim un servei d’assessorament integral a l’àmbit del dret de família i en dret civil. Els assumptes més habituals que els nostres clients ens sol·liciten són:

Herències i testaments

Oferim assessorament integral per a la redacció de testaments i tramitació d’expedients d’herència (ja siguin amb testament o sense testament – successions ab intestat-) per a clients nacionals com a clients no residents que necessitin assessorament en el seu idioma. D’aquesta manera, intentem assegurar el compliment del desig del testador, minimitzant en la mesura del possible els conflictes futurs i facilitant l’administració de béns i drets per als hereus, legitimaris i legataris. Així mateix, defensem els vostres drets successoris en processos judicials. El nostre àmbit d’actuació i assessorament també inclou les herències amb aspectes legals transfronterers, és a dir, herències amb elements internacionals per a clients no residents que tenen béns a Espanya.

Divorci, separació, parelles estables i guarda i custòdia

Oferim suport legal en processos de divorci i separació, proporcionant una orientació clara i objectiva. Ens ocupem de tots els aspectes legals, incloent-hi la custòdia dels fills, el repartiment de béns, les pensions alimentàries, l’ús de l’habitatge, treballant per un acord amistós quan sigui possible, o bé per una resolució justa quan l’assumpte resulti contenciós.

Donacions

Oferim assessorament legal en l’àmbit de les donacions, de manera integral, i ens ocupem de tots els aspectes relatius a aquestes. En el cas de donacions de clients no residents a Espanya amb béns al territori espanyol els oferim assessorament integral en la matèria tenint en compte les lleis i els aspectes transfronterers.

Altres assumptes de família

Oferim serveis integrals a l’àmbit del dret civil i de família. Per això, entre els nostres serveis s’inclouen els procediments de capacitat de la persona, adopcions, canvi de cognoms, acolliments familiars, procediments de jurisdicció voluntària, assessorament sobre capitulacions matrimonials, entre d’altres.

Altres assumptes de dret civil

Assessorament a comunitats de propietaris, assessorament en l’àmbit de servituds, conflictes veïnals, censos, drets reals, dret hipotecari, embargaments de béns, usdefruits, arrendaments i lloguers, reclamacions de deutes, desnonaments per manca de pagament i incompliments contractuals.

DEMANA'NS LA TEVA CITA PRESENCIAL O VIDEOCITA
Envia'ns la teva consulta
Si tens alguna pregunta, necessites assessorament legal o desitges més informació sobre els nostres serveis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.