May.05 2024

Com saber els béns que formen part de l’herència (l’anomenat cabal hereditari)?

Si aquestes tramitant una herència, aquesta informació et pot ser de molta utilitat per a conèixer què conté l’herència que és el que denominem cabal hereditari.

Quins béns conformen el cabal hereditari?

En termes generals, els béns que conformen el cabal hereditari són aquells que consten a nom o són titularitat del causant (mort) en la data de la seva defunció.

Diem que és en termes generals, perquè en alguns casos, la llei considera oportú que formin part d’aquest cabal hereditari elements o béns que han format part del patrimoni del causant però han estat donats en unes certes circumstàncies. Però aquesta és una qüestió complexa que explicarem en un altre moment.

Canva

Com esbrinar els béns que formen part del cabal hereditari?

Cenyint-nos als béns que formaven part del patrimoni del causant en el moment de la defunció, podem obtenir la informació de la següent manera:

  • Vehicles: podem conèixer si el causant tenia vehicles mitjançant una consulta a la DGT, si bé probablement sol·licitaven que acreditem la condició d’interessat (legalment) en l’herència.
  • Propietats: Es pot obtenir aquesta informació en el Registre de la Propietat més pròxima a la nostra localització o fins i tot a través de la pàgina web www.registradores.org sol·licitant una nota de localització per nom de titular. En aquest sentit, no és necessari acreditar l’interès legitimo en l’herència perquè és informació pública.
  • Bancs i caixes: Serà necessari obrir el procés de testamentària i aportar el Certificat d’Últimes Voluntats així com la documentació que acrediti que tens un interès legitimo en l’herència.
  • Assegurança de vida: Generalment aquesta informació s’obtenen mitjançant un Certificat d’Assegurances de Vida que se sol·licita i gestiona juntament amb el d’Actes d’Última Voluntat. Pots sol·licitar-ho aquí.

Recorda consultar els altres apartats del nostre blog per a obtenir més informació sobre la gestió d’herències i reclamació dels teus drets successoris.

Si necessites un advocat pots contactar-nos aquí.