May.05 2024

Quins són els supòsits per a sol·licitar l’anul·labilitat del testament?

En entrades anteriors al blog hem explicat els supòsits en els quals es pot sol·licitar la nul·litat del testament. En aquest apartat, no obstant això, tractarem els supòsits en els quals podem sol·licitar l’anul·labilitat.

En aquest supòsit, el testament aparenta tenir validesa i efecte fins que s’impugni (a diferència del que succeeix amb la nul·litat del testament).

Quins serien els supòsits d’anul·labilitat del testament?

  • Quan hi ha una falta no evident en la capacitat del testador per a testar, o falta de formes no essencials o defectes o bé no concorren les circumstàncies que exigeix la llei per a la validesa del tipus de testament en qüestió.
  • Quan concorren vicis en la voluntat del testador. Per exemple, quan concorren suposats de violència, dol o frau.

Cal dir, que aquests supòsits han de ser acreditats en seu judicial i fins que no s’acreditin aquestes circumstàncies els testaments revesteixen d’una certa aparença de validesa i eficiència que poden comportar al fet que es formalitzin actes d’acceptació d’herència.

Recordi que és necessari estudiar cada cas particular. Per això, si necessita un advocat, pot sol·licitar cita amb el nostre equip aquí.