May.05 2024

Com es tramita una herència abintestat?

En entrades anteriors del blog hem tractat introduït com es tramita o gestiona una herència segons si hi ha o no testament. En aquest article ens endinsem més en els casos en els quals no hi ha testament, l’herència es tramita per via intestada o abintestat. En aquest sentit, és necessari seguir uns passos una mica diferents de la tramitació d’una herència testamentària.

Quins són els documents necessaris per a una herència abintestat?

 • Certificat de defunció de la persona morta, per a acreditar la defunció.
 • DNI del mort o Certificat d’empadronament del mort. Per a acreditar el seu últim lloc de residència ja que la tramitació tindrà lloc en la Notaria d’aquesta localitat o demarcació.
 • Certificat d’Actes d’Últimes Voluntats, per a acreditar que el difunt no ha fet testament.
 • Certificat de Naixement dels fills o, en defecte d’això, dels parents del difunt amb dret a heretar (progenitors o familiars col·laterals).
 • Certificat de matrimoni del difunt, o documentació que acrediti el seu divorci.

Qui són les persones que poden instar la declaració d’hereus?

Podran instar la declaració d’hereus les persones que tinguin un llaç familiar o afectiu amb el difunt, com ara:

 • Els descendents.
 • Els ascendents.
 • El cònjuge.
 • La persona unida per anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, en aquelles comunitats on s’equiparà la parella de fet al matrimoni.
 • Els parents col·laterals.
 • Qualsevol persona amb interès legítim, segons el parer del Notari.

Com s’inicia el tràmit?

 • En general s’iniciarà amb l’Acta de Notorietat en la Notaria competent (és a dir, en general en aquella de l’últim domicili de residència, el lloc on el mort tenia el seu últim domicili o residència habitual, el lloc on el mort tingui la major part del seu patrimoni, el lloc on hagi ocorregut la defunció, sempre que sigui a Espanya, el Notari d’un districte confrontant als anteriors, a falta dels anteriors, el del lloc de domicili de l’hereu que insti la declaració d’hereus).
 • Seguidament se sol requerir la presència de dos testimonis que declarin de la certesa de l’explicat pels familiars (poden ser familiars del mort però no persones amb interès directe en l’herència).
 • En un termini de 20 dies hàbils el Notari tancarà l’Acta de Declaració d’Hereus i posteriorment es podrà realitzar l’acceptació d’hereus.

Recorda consultar els altres apartats del nostre blog per a obtenir més informació sobre la gestió d’herències i reclamació dels teus drets successoris.

Si necessites un advocat pots contactar-nos aquí.