May.05 2024

Què és el divorci Notarial?

El divorci notarial o divorci al Notari és una manera més àgil d’obtenir el divorci o la separació, introduït per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària i la seva progressiva incorporació al ordenament jurídic.
Per aquest motiu, aquest divorci es coneix com a divorci “exprés”.

Qui pot demanar el divorci Notaria? Quins són els requisits?

– Cal que hi hagi un mutu acord entre les parts.
– El matrimoni no ha de tenir fills menors o incapacitats judicialment. Pot ser necessari algun requisit extra en relació als fills.
– L’esposa no pot estar embarassada.
– Han d’haver passat 3 mesos des de la celebració del matrimoni.
– És necessari l’elaboració d’un conveni regulador i és obligatòria l’actuació d’un advocat.
– Els dos conjugues hauran d’acudir personalment al notari.

Quina documentació caldrà?

– Certificats d’empadronament
– Certificació literal de la inscripció del matrimoni, expedida pel Registre Civil
– Certificats literals de naixement dels fills, expedida pel Registre Civil
– Llibre de família
– Finalment, en el cas de sol·licitar mesures de caràcter patrimonial, serà necessari aportar documents per a avaluar la situació econòmica dels cònjuges i dels fills (declaracions tributàries, nòmines, etc).

On oferim els nostres serveis?

Els nostres serveis estan disponibles a tota Catalunya

On puc realitzar aquest tràmit?

A Porcel Advocats t’ajudem a formalitzar aquest tràmit. Confia en nosaltres per la teva causa legal!

Pots adquirir aquest servei de manera onlin a través de l’e-porcel:

http://porcel.legal/Producto/divorci-notarial/

PREU: 500 + IVA = 605 €
• Aquest import només inclou els honoraris de l’advocat, queda expressament exclòs qualsevol altre despesa de Notaria, Certificats, documents u altres professionals.

No compleixes aquests requisits? Explica’ns el teu cas i et farem arrivar una pressupost personalitzat  DIVORCI, SEPARACIÓ O EXTINCIÓ DE PARELLA DE FET VIA JUDICIAL

Si tens dubtes o vols consultar amb un advocat, demana visita virtual aquí