May.05 2024

Quines són les lleis en defensa dels drets dels animals?

Actualment, experimentem un auge del moviment i activisme animalista. Des de partits polítics, fins i tot organitzacions no governamentals que vetllen pels drets dels animals, aconseguint que ens qüestionem referent als comportaments cruels i inacceptables que els humans desenvolupem enfront d’aquests. D’aquesta manera, en voluntat generem un canvi per l’enduriment de les penes per maltractament animal, fins i tot en la correguda de toros i l’ús dels animals per a espectacles d’entreteniment.

Els animals són éssers amb consciència i posseeixen una interconnexió entre la salut, el benestar animal i humà i el medi ambient. Formen un acompliment crucial davant l’ésser humà, per la qual cosa cal preguntar-nos què hi ha dels drets dels animals?

Canva

Codi de Protecció i Benestar Animal

El nombre d’abandonaments enguany és superior a 300.000 animals i encara existeixen laboratoris on duen a terme experimentació animal. Lloc on els manipulen amb crueltat desnecesaria o se’ls maltracta. Donats als antecedents que ens acompanyen durant un llarg període de temps, s’han consolidat unes bases de lleis impulsades per a una millor cura d’aquests éssers vius. Així mateix, garantir els drets i el benestar animal, castigar les persones que actuïn en contra seva.

En vista a aquest criteri s’ha elaborat un codi que inclou en la seva normativa a animals que estan sota el control dels éssers humans. Aquests ja siguin de companyia, en zoològics, explotacions ramaderes (finalitat agrícola o alimentació humana), o en experimentació o altres fins científics. El codi de Protecció i Benestar Animal destaca la salut com a element fonamental del benestar animal, i que al seu torn pot afectar la salut pública.

Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els animals són éssers sensibles, i en confirmació la Declaració sobre la consciència de Cambridge exposen que els animals són conscients i tenen capacitat de sofrir. En consideració, la problemàtica del maltractament animal no hauria de ser una qüestió impossible d’erradicar. Tots podem honrar en homenatge la vida dels animals i col·laborar que tinguin una millor qualitat de vida. T’uneixes a protegir els animals?

El maltractament animal ja és considerat delicte en 17 entitats del país, i les sancions cada dia són més elevades. Protegir els animals és protegir-nos a nosaltres.

Nova llei del benestar animal

El passat 29 de setembre de 2023 va entrar en vigor la nova llei del benestar animal que exigeix a tots els propietaris de gossos la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil. Més informació aquí.