May.05 2024

Qui cobreix els danys per riscos volcànics?

La sorprenent erupció del volcà Cumbre Vieja està fent estralls entre la població de la Palma (illes Canàries,) i molts han hagut de presenciar com els seus habitatges i pertinences desapareixen d’un moment a un altre i sense poder-hi fer res.

Sens dubte, la pèrdua dels béns és un cop emocional molt dur, però també ho és des de la perspectiva econòmica ja que moltes famílies hauran de començar novament de zero i, lògicament, la incertesa és molt gran en tot aquest caos.

La pregunta sobre si els danys són coberts per riscos volcànics, sens dubte ha crescut exponencialment en els últims dies, per la qual cosa aquí t’explicarem què és el que pots fer si ets un dels afectats per un cas d’aquesta índole.

Reial decret 300/2004 i el Consorci de Compensació de Segur (CCS)

El Reial decret 300/2004, del 20 de febrer, va incloure el Reglament de l’Assegurança de Riscos Extraordinaris, on es contemplen les erupcions volcàniques, cobertes pel Consorci de Compensació de Segur (CCS).

Aquesta entitat pública va ser creada en 1941, per a donar resposta a les pèrdues originades per la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i suposa la màxima expressió de la mutualizació de riscos catastròfics.

Al llarg de la seva història, el CCS ha donat resposta a grans incendis (el de Ferrol en 1944 per exemple), terratrèmols, com el de Lorca en 2011, i atemptats terroristes (Barcelona 2017).

El CCS funciona a través d’un fons comú solidari nodrit, creat per recàrrecs d’aplicació obligatòria a moltes de les pòlisses d’assegurança que es paguen a Espanya.

Lògicament, els danys causats per l’erupció del volcà Cumbre Vieja a la Palma, seran atesos pel CCS, incloent els incendis forestals.

¿Qué cubre el Consorcio de Compensación de Seguro (CCS)?

La legislació estableix que el Consorci de Compensació de Segur o CCS, ha de cobrir de manera automàtica tots els danys causats per alguns desastres naturals, com a inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins i, per supòsits, erupcions volcàniques.

En el cas específic dels riscos volcànics, cal assenyalar que, per a obtenir la indemnització, l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha d’emetre abans una certificació.

Com sol·licitar la certificació per a la indemnització per riscos volcànics?

Per a demanar la indemnització per riscos volcànics, és necessari acreditar que s’han produït danys en l’habitatge.

L’assegurat, haurà d’accedir al seu domicili per a fer un llistat amb les pèrdues materials sofertes i recopilar les factures de les despeses per no poder ser a la seva casa.

També és obligatori recopilar les dades de la pòlissa (de totes dues parts) i establir un compte bancari on es pugui rebre la corresponent reparació. La presentació pot fer-se per telèfon (91 339 55 00) o a través d’aquesta pàgina web.

Des de Porcel Advocats volem fer arribar el nostre ànim i millors desitjos per a Illes Canàries.