May.05 2024

Què hi ha darrere dels productes bio?

Durant aquests últims anys s’ha observat un auge dels productes bio, ecològics o orgànics. Una tendència, sens dubte, que s’està implantant encara més gràcies a les xarxes socials i molts famosos o influencers que en venen totes les seves virtuts.

Però, què entenem per producte bio, ecològic o orgànic? En general s’entén com un producte classificat com d’un producte de proximitat, que ha rebut un tracte poc invasiu, sense la utilització de fertilitzants o pesticides artificials i amb una línia de producció respectuosa amb el medi ambient i l’ecosistema.

El que no queda massa clar, és la diferència entre bio, ecològic i orgànic, i és que en vendre’s propietats beneficioses per la salut, les marques comercials han trobat un claim en utilitzar aquestes paraules i augmentar les seves vendes. És per això que és important la legislació actual, que ens permet assegurar-nos de que els productes denominats Eco o Bio compleixen estrictament unes condicions concretes. 

A nivell legislatiu, la normativa actual és el Reglament 848/2018 UE, i en termes generals  no hi ha diferències significatives entre les denominacions Eco, Bio o orgànic. A Espanya la fórmula més habitual és “ecològic”, d’altra banda a altres països centreeuropeus és més habitual parlar de “biològic” i al Regne Unit i Estats Units habitualment utilitzen més el terme “orgànic”.  

Aquests productes presenten un valor afegit pel que el consumidor actual està disposat a pagar més, de manera que moltes marques van començar a posar aquests denominatius als seus productes amb l’objectiu d’augmentar les ventes i els ingressos. 

Va ser, aproximadament, des de l’any 2000 en que les cooperatives de productes Eco, Bio o orgànics, com vulguem anomenar-los, van reclamar més exigència en la nomenclatura eco i bio ja que fins a aquell moment es podien anomenar productes eco o bio qualsevol producte amb un ingredient d’origen natural. Així que a partir de l’any 2000, per a que un producte Eco pugui tenir en l’etiquetatge el logotip d’Agricultura Ecològica Certificada per la Unió Europea, ha de complir estrictament i sota revisions habituals les següents condicions:

  1. Utilitzar procediments de cultiu i cria basats en sistemes ecològics i que utilitzin els recursos naturals interns del sistema.
  2. Restringir l’ús de productes externs.
  3. Limitar estrictament l’ús de productes químics sintètics.
  4. Adaptar les normes de producció, quan procedeixi, a les situacions concretes (estat sanitari, diferències regionals del clima i condicions locals, estadis de desenvolupament o pràctiques de cria especials).

Aquests requisits no només no són senzills d’aplicar, sinó que acaben donant menys rendibilitat a la producció, essent, per tant, menys competitius al mercat pel que fa al preu. És per això que la legislació del 2000 va ser molt important en la producció Eco i va fer caure i modificar noms de famosos productes que fins aleshores portaven entre d’altres el prefix bio. 

Com heu pogut comprovar és la Unió Europea la que legisla i controla, si bé les comunitats autònomes, en el cas d’Espanya, que principalment executen aquesta normativa segons les condicions de cada regió. Així cada cop que veieu la etiqueta de la fulleta amb estrelles, podeu estar segurs que el producte ha complert amb les estrictes normes que li permeten lluir aquest logotip i, per tant, que esteu consumint un producte respectuós amb el medi ambient, amb un procés de producció força natural i per tant un producte molt cuidat.

Per altre banda, ens preguntem: què passa amb els cosmètics? És molt habitual veure que tenen certificats, logotips varis, on posa BIO, ECO, ORGANIC… en aquest cas, la normativa no és la mateixa que pels aliments. No hi ha una legislació comuna en aquest cas. Es tracta d’entitats privades que poden atorgar aquests certificats segons la seva normativa, és per això que veiem varis tipus de logotips, segons la empresa que ha certificat que sigui bio o eco.

Aquí podem dir que per a que un producte cosmètic sigui bio o eco no fa falta que compleixin una serie de normatives acceptades per la UE, sinó un conjunt de condicions acceptades per cada una de les empreses privades que ho acrediten, sent per tant un conjunt de normatives diferents segons cada entitat. Així, doncs, en aquest cas, hem d’informar-nos bé per saber quines característiques compleixen ja que en molts casos, tot i tenir certificat bio o eco, contenen  productes sintètics i no especialment respectuosos amb el medi ambient.

En conclusió, els productes Eco certificats per la unió Europea ens garantitzen un producte que compleix les característiques nombrades anteriorment, en el cas del cosmètics aquesta legislació és diferent, no dimana directament de la UE i ens hauriem d’assabentar concretament en cada cas de la composició del mateix. 

Però, un producte eco, bio o orgànic és millor per la salut? Estar clar, que son més respectuosos amb el medi ambient, del qual també en depèn la nostra salut en darrer terme. Que un producte bio o eco tingui més nutrients beneficiosos per la salut que el seu homòleg no bio o eco, no está ratificat per cap artícle científic de prestigi. Sembla però, que seguir els processos naturals de maduració i donar un bon tracte a l’aliment sempre repercuteix en positiu en la propietats organoleptiques dels aliments i probablment en nutrients més assimilables. En tot cas, poder gaudir d’un aliment més proper, mes bo, farà que l’experiència de menjar sigui més que simplement nodrir-se i, per tant, millori la nostra qualitat de vida. Si a més, prenem consciència del respecte al medi ambient, serem persones més plenes i respectuoses amb el que consumim i amb el medi que ens sosté.   

US CONVIDEM A VISITAR EL NOSTRE INSTAGRAM PER VEURE EL LIFE EN EL QUE VAM PARLAR MÉS DE TOT AIXÒ.

Hi col·labora: YOLANDA PORCEL MARTINEZ, ADVOCADA

[gap height=”50px”]

[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

Escrit per:

Eukarya Classes Online.

La teva porta d’entrada a les Biociències.
e-mail: eukaryaclasesonline@gmail.com*
TELF: 617802369  www.eukaryaclasesonline.com
Ig: @eukarya_clasesonline

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[ux_image id=”6138″ width=”62″]

[/col]

[/row]