May.05 2024

El protocol d’actuació per l’atenció en trasllats i els ingressos involuntaris de persones amb malaltia mental

L’any 2006 a Barcelona, l’Administració de Justícia de Catalunya va acordar el Protocol d’actuació per a l’atenció d’urgències de persones amb malaltia mental. Aquest protocol respon a un acord de participació de diferents agents de l’àmbit de la justícia que cerquen, tot atenent a una major sensibilització sobre les malalties mentals, actuacions complementaries més adequades per l’atenció i el tractament d’aquests malalts. La finalitat d’aquest protocol és l’atenció integral d’aquestes persones i treballar pel seu control mèdic, el seu adequat tractament i rehabilitació mitjançant el treball conjunt dels agents i dels familiars.

Aquest protocol, en definitiva, intenta millorar la atenció d’aquests malalts, intentant minimitzar l’actuació dels cossos de seguretat (quan això sigui possible) i impulsant el seu tractament i atenció immediata per part del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) i quan sigui necessari efectuant un ingrés en contra de la seva voluntat de conformitat amb la regulació al respecte.

Aquest protocol, a més de treballar per a que les emergències psiquiàtriques es puguin identificar més fàcilment i la seva aplicació sigui de forma semblant o paral·lela a les emergències mèdiques d’altres tipus, té, així mateix, per finalitat intentar minimitzar l’actuació dels cossos de seguretat als casos realment indispensables (casos de necessitat en què el malalt estigui realment agitat de forma greu o bé presenti una resistència intensa a ser atès o traslladat a un centre sanitari) i, de retruc, de la intervenció del dret penal (i en conseqüència dels jutjats) en aquelles àrees o casos en què es pugui aplicar pràctiques més adequades per raó de l’existència de dita malaltia mental. Per aquest motiu, i especialment en els darrers temps, s’està treballant per una més intensa aplicació d’aquest protocol, i llevat de casos en què les circumstàncies o la existència de fets potencialment constitutius de il·lícits penals ho aconsellin, els jutjats i cossos de seguretat estan aplicant més estrictament el Protocol i per tant derivant gran part dels casos al centres de salut mental específics.