May.05 2024

Delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol, drogues, estupefaents i substàncies psicotròpiques

La conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues està regulada en l’Articulo 379.2a del Codi Penal, i està dins de l’apartat dels delictes contra la seguretat viària.

1. En què consisteix el delicte:

Explicat en paraules menys tècniques, aquest delicte consisteix en la conducció d’un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques. 

Els paràmetres de referència que s’utilitzen per a determinar la comissió del delicte són:

– Una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre 

– Amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre.

2. Altres factors a considerar:

A més d’haver superat els límits indicats, és necessari també que el subjecte que condueixi sota els efectes de les mateixes denoti una alteració de les seves facultats psico-físiques, la qual cosa s’identifica mitjançant:

– Que hagi provocat un accident.

– Que cometa una infracció o conducció perillosa

– Que manifesti símptomes evidents.

No obstant això, cal indicar que després de la Sentència del Tribunal Suprem 436/2017 (entre altres), aquest delicte s’estableix com un delicte de perill abstracte i per tant, quan se supera la taxa màxima permesa en l’àmbit penal, es presumeix de manera objectiva l’existència d’un risc per a terceres persones, la qual cosa comporta que la mateixa sigui directament punible.

3. Penes

DELICTE

El que condueixi un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques


El que condueixi amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre

PENA

Pena de presó de 3 a 6 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies o multa de 6 a 12 mesos + Privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a 1 i fins a 4 anys.

+

Privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a 1 i fins a 4 anys.