May.05 2024

Com gestionar les vacances de menors amb pares separats o divorciats?

En moltes ocasions, les vacances dels fills de pares separats o divorciats són un focus de conflictes entre aquests.

És molt important i necessari que el Conveni Regulador, independentment del règim de guarda i custòdia que tinguin establerta (compartida o monoparental) estableixi de forma detallada els períodes i condicions en les quals els menors gaudissin les seves vacances durant el període no lectiu:

  • s’estableixi l’inici i final de les vacances dels menors, que normalment coincidirà amb l’inici i final de les vacances escolars;
  • si assistiran a colònies d’estiu, en quin període, i a càrrec de qui seran; o, si podran estar a càrrec d’un familiar, si el progenitor treballa, i en quin domicili;
  • durant quins períodes s’efectuarà el repartiment dels menors amb els progenitors;
  • en cas que el Conveni no contempli la negativa a sortir a l’estranger, o no estigui prohibit per Sentència, obligació del progenitor de lliurar el passaport del menor al progenitor que no el tingui i vulgui sortir de l’espai Shengen, etc.…
  • si el menor no té passaport, tots dos progenitors estaran obligats a acudir a comissària i prestar el seu consentiment per a la seva expedició; (veure nostre el nostre blog anterior “Com obtenir el passaport d’un fill menor si els pares estan separats o divorciats”)

  • estipular clarament el dret de comunicació amb el menor del progenitor que no el tingui durant el període vacacional i manera d’exercir-lo;
  • etc…

Finalment, cal recordar que l’obligació d’abonar la pensió d’aliments, si aquesta està establerta en Conveni, no cessa durant els mesos d’estiu.

En cas de dubte consulti a un advocat. Porcel Advocats pot ajudar-lo.