May.05 2024

Botigues online: Condicions d’ús de la web i condicions contractuals

Actualment l’emprenedoria online està més en auge que mai per això indispensable conèixer els requisits i la legalitat que afecta les pàgines web.

En primer lloc, és indispensable diferenciar entre les pàgines web que al seu temps són també una botiga en línia i aquelles que són una web que no ofereix venda directa online.

Les pàgines web que continguin venda de productes o serveis, a més d’incloure la redacció de clàusules d’ús web, haurà de contenir també les clàusules de condicions contractuals.

Quines diferències hi ha entre les clàusules d’ús web i clàusules de contractació web?

  1. Clàusules d’ús web.

Les clàusules d’ús web són relatives a l’ús de la web, la navegació en ella i a tot el que es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació* (i de comerç electrònic), entre altres com tota la normativa de protecció de dades, política de cookies, entre altres.

Aquesta normativa és d’obligat compliment per a tota web, encara que no tinguin botiga en línia o venda directa en la pàgina web.

  1. Clàusules de contractació web

La redacció d’aquestes clàusules ha de contenir els detalls del contracte entre les parts a través de la botiga en línia. És a dir, la identificació del producte o servei que es ven online i, el seu preu i fiscalitat, manera de lliurament o prestació del servei i els terminis, la manera de lliurament, redacció sobre el dret de desistiment i tota la redacció relativa al dret de consum que sigui aplicable al cas en concret i a la normativa aplicable.

L’incompliment d’aquesta normativa pot implicar sancions administratives i fins i tot reclamacions dels consumidors i usuaris de la pàgina web, per la qual cosa és altament recomanable assessorar-se sobre aquest tema.

En futura entrades al blog us compartirem més informació sobre aquest tema. Recorda visitar el nostre portal e-PORCEL per a obtenir ajuda.

*BOE.es – BOE-A-2002-13758 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.